restwaarde auto

Als je wil weten wat de restwaarde van je auto is dan kun je dit online checken. Door een kentekencheck te doen weet je naast de restwaarde ook de dagwaarde van de auto. Wat bedraagt de restwaarde van een auto na 5 jaar? Dat zijn vragen die in dit artikel worden beantwoord.

Waarvan verschilt de restwaarde van de dagwaarde?

De restwaarde van een auto betreft het bedrag dat de auto na verloop van tijd nog waard is. Ook in het geval van een ongeluk spreken we van restwaarde of wrakwaarde. Het berekenen van de restwaarde is niet eenvoudig, omdat je met nogal veel variabelen te maken hebt. De dagwaarde van een auto zegt het eigenlijk al: het is de waarde van de auto op dat moment. Deze waarde is afhankelijk van factoren, als leeftijd, aantal gereden kilometers, de staat van de auto en de onderhoud.

Hoe wordt de restwaarde berekend?

Zoals gezegd is de restwaarde auto lastig te berekenen, aangezien er met verschillende variabelen rekening moet worden gehouden. Het is vooral een ruwe inschatting die gemaakt wordt. Ten eerste dient de cataloguswaarde als uitgangspunt te worden genomen. Ten tweede dient de waardevermindering of afschrijving van de auto per jaar berekend te worden en als laatste moet het aantal jaar dat de auto in gebruik is bekend zijn. Door middel van deze variabelen kan een ruwe inschatting worden gemaakt van de restwaarde van een auto.

Wat bedraagt de restwaarde na 5 jaar?

De restwaarde kan worden berekend aan de hand van de afschrijving. Om de restwaarde na 5 jaar te berekenen, maken we gebruik van een voorbeeld. Stel je koopt een BMW 3-serie voor 33.900 euro. Na 5 jaar heeft de auto 138.000 kilometer gelopen. Na onderzoek blijkt dat je auto gemiddeld nog voor 15.900 euro verkocht wordt. De afschrijving bedraagt dus na vijf jaar 53,1%, wat ongeveer neerkomt op 14% per jaar. De restwaarde komt dan uit op zo’n 16.000 euro.

Wat is de restwaarde van mijn auto?

You May Also Like